Artykuły

Ramy społeczno-kulturowe a semantyka adolescencji. Lektor i Dziewczynka z jaszczurką Bernharda Schlinka jako reminiscencje nazizmu i Holokaustu w drugim pokoleniu

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 3, s. 354–368
Data publikacji online: 13 grudnia 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.023.4436