Artykuły

People in the development of wooden architecture of Skalne Podhale

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 1-A (1) 2015, s. 53-81
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.003.3748