Artykuły

Przetworzenie to jeszcze nie powrót. O jednym wierszu Witolda Wirpszy (i wszystkich innych polskich wierszach postsekularnych)

Wielogłos, 2015, Numer 2 (24), s. 63–84
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.013.4367