Artykuły

Między utopią a pragmatyzmem – w poszukiwaniu koncepcyjnych podstaw zarządzania przez wartości w administracji publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 223-235
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4327