Artykuły

Wieloznaczność pojęcia „polskości” w narracjach mieszkańców rejonu ostrowieckiego (Białoruś)​

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 55–69
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.004.7899

Stałam się już tylko Polką. Narracje biograficzne kobiet ocalonych z czystki etnicznej w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944.

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 109–121
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.009.4496