Grażyna Osika

Informacje o autorze:

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

Artykuły

Hipertekst – technologia umysłu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 638–649
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.042.4244