Artykuły

Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów” TVN

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s.  688–703
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.046.4248

Media na świecie

Marka Empire jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 845–865
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.048.8190