Informacje o autorze:

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Artykuły

Corporate Disputes Through Media Lens. A Crisis Communication Case Study

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 729–747
Data publikacji online: 19 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.049.4251