Artykuły

Urban recycling – design strategies fulfilling the needs of contemporary cities and their societies

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 2-A (2) 2015, s. 163-172
Data publikacji online: 18 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.019.3764