Artykuły

3D computer modelling of architectural details based on the modern BIM inventory systems

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 11-A (22) 2015, s. 33-42
Data publikacji online: 21 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.198.4403

Antonio Gaudi’s works of architecture in the aspect of chosen geometrical surfaces

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 3-A (3) 2015, s. 127-141
Data publikacji online: 2 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.070.3870

Nowe możliwości kształtowania elewacji z wykorzystaniem projektowania parametrycznego

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 110-121
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.040.9205