Artykuły

Architectural work output ‒ space presentation forms.

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 91-95
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.287.4690