Artykuły

Deconstruction as a method of shaping space. Drawing – the architect’s medium

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 105-111
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.289.4692