Artykuły

Labyrinth game

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 9-A (15) 2015, s. 269-275
Data publikacji online: 7 marca 2016

Drawing as a lesson from the built heritage

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 113-120
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.290.4693

Archetypy w architekturze współczesnej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 59–74
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.005.10008

Archetypes in contemporary architecture

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 4, s. 71-84
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.044.10356