Artykuły

Kryzys zaufania. Partycypacja społeczna i podsycanie konfliktów w procesie kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 341-352
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.044.7225

Drawing – a serous crisis of an important game

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 9-A (15) 2015, s. 319-324
Data publikacji online: 7 marca 2016

Is it still worth thinking with hands?

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 4-A (4) 2015, s. 213-218
Data publikacji online: 22 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.303.4706

Znowu planujemy Kraków! 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 177-185
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.033.9535