Informacje o autorze:

Katedra Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki UJ

Artykuły

From a Visitor to Participant. Strategies for Participation in Museums

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 75-93
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.006.6289

Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European perspective

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 9-29
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.002.4476