Katarzyna Wojtaszek

Artykuły

Czy muzea martyrologiczne potrzebują marketingu?

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 31-48
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.003.4477