Marek Rawecki

Informacje o autorze:

Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Artykuły

Stygmat katastrofy a ochrona dziedzictwa kulturowego czarnobylskiej strefy wykluczenia

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 1 (27) , s. 35–48
Data publikacji online: 19 marca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.003.5043

Niechciany Auschwitz

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 1, s. 77-89
Data publikacji online: 11 lutego 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.006.4480