Artykuły

Ekstrema termiczne w Górach Świętokrzyskich na przełomie XX i XXI wieku

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 99–118
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.024.6086

Cyrkulacyjne uwarunkowania przebiegu szlaków morskich z Europy do Indii w „Epoce Żagla”

Prace Geograficzne, Zeszyt 142, s. 105 – 124
Data publikacji online: 12 lutego 2016
DOI 10.4467/20833113PG.15.021.4461