Artykuły

Local pressure loss coefficient during the flow of slurry ice trough sudden pipe expansions

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 1-M (6) 2015, s. 67-74
Data publikacji online: 25 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.272.4675