Artykuły

Investigations of liquid flow velocity in a vibromixer using stereo PIV anemometry

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 1-M (6) 2015, s. 95-103
Data publikacji online: 25 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.275.4678