Informacje o autorze:

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Artykuły

Jakość dziennikarstwa w perspektywie grywalizacyjnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 829-838
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.055.4294

Z problemów aktualnych

Multimodalność mediów w czasach audiowizualności a błędy w komunikowaniu

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 707–722
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.041.8183

Rozprawy i artykuły

Ułuda myślenia publicystycznego jako sytuacja graniczna

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 372-387
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.023.10125