Informacje o autorze:

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Artykuły

Sytuacja materialna weteranek ze Związku Legionistek Polskich w latach 30. XX wieku

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 149–157
Data publikacji online: 28 marca 2016
DOI 10.4467/20844069PH.15.001.4931

Dobrzy i źli bracia. Obraz Czechów i Słowaków w publicystyce II Rzeczypospolitej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 905-929
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.059.4298