Informacje o autorze:

Wydział Humanistyczny UWM

Artykuły

Literatura a media – wspólne oddziaływanie i zależności w świetle badań empirycznych opinii społecznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 959-973
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.062.4301