Artykuły

Spotkanie z obcym – gra wideo jako metafora przestrzeni współczesnego miasta

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 63–74
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.021.4800