Artykuły

Obiekt i kod. Badanie gier wideo w perspektywie software studies oraz realizmu spekulatywnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 305–317
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.023.6025

Sprawczość i tożsamość w grach eksploracyjnych

Wielogłos, 2015, Numer 3 (25), s. 41–51
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.019.4798

Omówienia i rozbiory

Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving. Review [Daniela Cortes Maduro eds.] Media Upheavals series

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 146–150
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018