Artykuły

Nowy Jork – rozwiązania smart w transporcie towarowym i rowerowym

Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 19/2017, s. 140-149
Data publikacji online: 6 listopada 2017
DOI 10.4467/25438700SM.17.036.7626

Research into relationship between art of wise continuation and other methods of an architect’s work on the example of the Rockefeller Center design and its implementation

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 3-A (3) 2015, s. 63-77
Data publikacji online: 2 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.067.3867

Przewidywane rozwiązania przyszłościowe systemu zarządzania budynkiem

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 23/2018, s. 25-31
Data publikacji online: 30 października 2018
DOI 10.4467/25438700SM.18.032.9197

Zgoda wodnoprawna – systemy gospodarowania wodą deszczową na terenach mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 34-41
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.055.9645

Urbanistyka

Spekulacje głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 1, s. 73-91
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.005.7123