Artykuły

Nusekh Poyln and the ‘New Jewish Man’. The Image of the Jewish Communist in Yiddish Literature of Post-War Poland

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 16, s. 133-142
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.18.010.10824

"Asy czystej rasy", czyli Samuela Jakuba Imbera spojrzenie na relacje polsko-żydowskie

Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), s. 253-278
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.18.012.10263

„So kommen die Juden in Europe zurück“. Antworten auf den Holocaust in der Lyrik polnischer Juden 1941–1948

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 155–172
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.012.4234