Marta Höffner

CV:

Absolwentka religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim

Artykuły

Opisy doświadczeń ekstatycznych w tekstach Ojców pustyni

Studia Religiologica, Tom 44, s. 109-120
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.008.0252