Artykuły

The idea of a historic city. Heritage and creation

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 12-A (27) 2015, s. 29-39
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.371.4990

From Museion to Ecomuseum. Towards holistic understanding of cultural heritage

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 7-A (10) 2015, s. 43-60
Data publikacji online: 20 stycznia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.258.4661

Is the game over?

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 8-A (14) 2015, s. 77-82
Data publikacji online: 25 lutego 2016