Artykuły

Active system for control of operational parameters of mine diesel locomotive drive

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 3-M (21) 2015, s. 23-33
Data publikacji online: 8 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.172.4377

Tests of diesel drives carried out at KOMAG

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 3-M (21) 2015, s. 35-42
Data publikacji online: 8 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.173.4378