Katarzyna Maciejasz

Artykuły

The effect of deformation route in equal channel angular pressing on mechanical properties of aluminum alloy 1050

Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 3-M (21) 2015, s. 71-78
Data publikacji online: 8 lutego 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.177.4382