Artykuły

Conservation philosophy in academic teaching

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 6-A (9) 2015, s. 303-318
Data publikacji online: 13 stycznia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.254.4657

On the European Cultural Heritage Route of Residence of the Radziwiłłs – Castle in Ołyka, Volhynia

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 6, s. 107–118
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.064.10617