Anna Majdecka-Strzeżek

Artykuły

Contemporary threats to historical parks and gardens in urbanized areas

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 5-A (5) 2015, s. 133-142
Data publikacji online: 21 stycznia 2016