Artykuły

Managment of hazardous trees in heritage areas

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 5-A (5) 2015, s. 205-223
Data publikacji online: 21 stycznia 2016