Artykuły

Structrural composition of post industrial, interwar housing estates in Chrzanów, created in reference to the idea of garden-city

Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 5-A (5) 2015, s. 59-77
Data publikacji online: 21 stycznia 2016