Artykuły

Niedaleko pada książka od jabłoni. O symbolach biograficznych dwóch ustrońskich bibliofilów

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 409–425
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.4776

W kręgu idei

Jana Szczepańskiego drzewne figury biografii, czyli o mediacji pomiędzy czasem natury a czasem kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 404–419
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.032.6493

Literatura i jej sąsiedztwa

Okruchy lustra w zaułkach Miasteczka. O wspomnieniach Michała Głowińskiego

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 189-203
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.012.7536