Artykuły

Baletowe inspiracje Dziadkiem do orzechów E.T.A. Hoffmanna, czyli o unii tańca i literatury (na przykładzie baletu Petipy/Iwanowa)

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 4, s. 460–473
Data publikacji online: 17 marca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.20.4780