Artykuły

Lwów period of S. Ulam’s mathematical creativity

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 33-39
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.204.4409