Artykuły

Ludwik Silberstein and the operator calculus

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 165-171
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.213.4418

Komunikaty

Stopnie naukowe w carskiej Rosji

Studia Historiae Scientiarum, XIV (2015), s. 269-272
Data publikacji online: 27 czerwca 2016
DOI 10.4467/23921749PKHN_PAU.16.010.5266