Artykuły

Some remarks of Jan Śleszyński regarding foundations of mathematics of Stanisław Leśniewski

Czasopismo Techniczne, 2015, Nauki Podstawowe Zeszyt 2-NP (20) 2015, s. 235-245
Data publikacji online: 23 marca 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.219.4424