Andrzej Kastory

Artykuły

Rezenzja artykułu: B. Hud’ »Konflikty ukraińsko-polskie: potrzeba nowego spojrzenia«

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2015, Tom XXIII, s. 107-107
Data publikacji online: 18 marca 2016

Mocarstwa zachodnie wobec kryzysu w Polsce z grudnia 1980 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 113-126
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.008.7254