Karolina Kitzman

Artykuły

Sortuj według

The Need for Cooperation between Enterprises and Non-governmental Organizations

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 4 (32), s. 313-324
Data publikacji online: 11 marca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.15.019.4765