Artykuły

Sortuj według

The Role of Public Relations in Public Social Partnership of Polish Armed Forces and Their Stakeholders

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 4 (32), s. 325-332
Data publikacji online: 11 marca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.15.020.4766