Artykuły

Sortuj według

The Impact of Cross-sectoral Partnerships on Local Development on the Example of Activity LAGs in Lublin Province

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 4 (32), s. 333-350
Data publikacji online: 11 marca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.15.021.4767