Artykuły

Sortuj według

Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jed-nostek samorządu terytorialnego (JST)

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 4 (32), s. 407-418
Data publikacji online: 11 marca 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.15.027.4773