Artykuły

Praca socjalna z problemem pozornie jawnym - na przykładzie rodzin samotnych matek w Polsce

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2015, Tom 20, Numer 1, s. 11-23
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/24496138PS.15.002.5700