Artykuły

Analysis of changes in groundwater and soil conditions in a highly urbanized area due to deep building foundations

Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 2-Ś (24) 2015, s. 3-20
Data publikacji online: 13 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.222.4608