Artykuły

Contemporary techniques of data acquisition for preparation of numerical models of hydrotechnical structures

Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 2-Ś (24) 2015, s. 113-128
Data publikacji online: 13 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.231.4617