Artykuły

Analysis of mechanical effects of low- and high-frequency temperature changes in a massive concrete dam

Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 2-Ś (24) 2015, s. 187-198
Data publikacji online: 13 kwietnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.15.235.4621