Artykuły

Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Luciąży (torfowisko Bęczkowice na Równinie Piotrkowskiej)

Folia Quaternaria, 2015, Vol. 83 (2015), s. 5–23
Data publikacji online: 2015
DOI 10.1515/folquart -2015-0004

Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Rawki (torfowisko Kopanicha, Równina Łowicko-Błońska)

Folia Quaternaria, 2015, Vol. 83 (2015), s. 25–44
Data publikacji online: 2015
DOI 10.1515/folquart -2015-0005